Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Ordinarie uppdatering branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

Branschregler Säker Vatteninstallation uppdateras vart femte år. Nästa utgåva av Branschregler Säker Vatteninstallation kommer därför träda i kraft 1/1 2026.

I en ordinarie uppdatering tar Säker Vattens kansli hjälp av en stor mängd personer från olika delar av branschen för att ta fram förslag till förändrade regler. Dessa personer ingår i aktiva arbetsgrupper och referensgrupper.

Arbetsgrupper och referensgrupper består av representanter från:

  • Auktoriserade vvs-företag
  • Auktoriserade projektörer
  • Byggföretag
  • Försäkringsbolag
  • Myndigheter
  • Branschorganisationer som till exempel BKR, GVK, MVK och VVS-fabrikanternas råd
  • Besiktningspersoner

Förslaget till Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 kommer läggas ut på öppen remiss som vem som helst kan svara på.

Efter remissbearbetning fastställs branschreglerna av Intresseföreningen Säker Vattens styrelse. Intresseföreningen Säker Vatten består av samtliga auktoriserade vvs-företag.

Arbetet med Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 kommer starta i augusti 2023. En tidplan för processen kommer att läggas upp på denna webbplats innan start. Då kommer det även att finns möjlighet att anmäla sitt intresse för deltagande i arbetet.