Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Extra uppdatering Branschregler Säker vatteninstallation 2021:2

Branschregler Säker Vatteninstallation bygger till stor del på Boverkets Byggregler. Under 2024 kommer Boverket lansera nya Byggregler kallade ”Möjligheternas byggregler”.

Samtidigt som dessa Byggregler lanseras kommer det komma en uppdaterad version av Branschregler Säker Vatteninstallation.

Arbetet med uppdateringen av branschreglerna kommer starta under våren 2023. Uppdateringen kommer enbart ha regeländringar som är nödvändiga utifrån de nya byggreglerna samt mindre ändringar i formuleringar för att förtydliga några av de befintliga reglerna.

Arbetet med uppdateringen kommer göras till största del av Säker Vattens interna kansli med stöd av en extern arbetsgrupp/remissgrupp bestående av representanter från olika delar av byggbranschen, försäkringsbranschen samt myndigheter.

Uppdateringen kommer skickas ut på en öppen remiss under hösten 2023.

För den som önskar inkomma med synpunkter på denna uppdatering är välkommen att kontakta kansliet på info@sakervatten.se