Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Pågående revidering

Branschregler Säker Vatteninstallation uppdateras vart femte år, och däremellan finns möjlighet för justeringar av reglerna.

De senaste Branschreglerna utkom den 1 januari 2021 och heter Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Just nu arbetar vi med en mindre uppdatering för att svara upp mot bland annat Möjligheternas byggregler från Boverket som lanseras 2024.

Läs mer om hur uppdateringen för Branschregler 2021:2 går till här: https://www.sakervatten.se/branschregler/pagaende-revidering-/extra-uppdatering-branschregler-saker-vatteninstallation-20212

År 2026 släpps Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 som innebär en större revidering baserat på erfarenheter från Säker Vattens auktoriserade företag. Syftet med de större revideringarna av branschreglerna är att de alltid ska vara enkla att följa och fungera väl tillsammans med byggregler och andra branschregler för till exempel våtrum. Det gör att processen att arbeta fram det nya regelverket är omfattande med många personer och organisationer involverade.

Läs mer om hur processen för Branschregler 2026:1 ser ut: https://www.sakervatten.se/branschregler/pagaende-revidering-/ordinarie-uppdatering-branschregler-saker-vatteninstallation-20261