Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Ordinarie revidering branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

Branschregler Säker Vatteninstallation revideras vart femte år. Nästa utgåva av Branschregler Säker Vatteninstallation kommer därför träda i kraft 1/1 2026.

I en ordinarie revidering tar Säker Vattens kansli hjälp av en stor mängd personer från olika delar av branschen för att ta fram förslag till förändrade regler. Dessa personer ingår i aktiva arbetsgrupper och referensgrupper.

Arbetsgrupper och referensgrupper består av representanter från:

  • Auktoriserade vvs-företag
  • Auktoriserade projektörer
  • Byggföretag
  • Försäkringsbolag
  • Myndigheter
  • Branschorganisationer som till exempel BKR, GVK, MVK och VVS-fabrikanternas råd
  • Besiktningspersoner

Förslaget till Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 kommer läggas ut på öppen remiss som vem som helst kan svara på.

Efter remissbearbetning fastställs branschreglerna av Intresseföreningen Säker Vattens styrelse. Intresseföreningen Säker Vatten består av samtliga auktoriserade vvs-företag.

Arbetet med Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 startades hösten 2023. Tidplanen för processen uppdateras nedan löpande.

Parallellt med arbetet med branschregler Säker Vatteninstallation 2026 kommer även Byggtekniska förutsättningar som knyter an till branschreglerna att tas fram. De Byggtekniska förutsättningarna är inga regler och kommer därför ha en enklare form av remisshantering.

Om ni har synpunkter eller idéer för de nya branschreglerna samt om du vill vara involverad i framtagandet så kan ni kontakta Säker Vattens kansli på:

branschregler2026@sakervatten.se

Tidplan

Några viktiga, delvis preliminära, tidpunkter för arbetet:

Bearbetning texter, arbetsgrupper      Vår 2024

Öppen remiss                                          Nov 2024-Jan 2025

Fastställande av styrelsen                     April 2025

Publicering                                               Höst 2025

Ikraftträdande                                         1 januari 2026

Uppstartsmöten

Under våren 2024 kommer ett antal uppstartsmöten hållas med olika intressegrupper. På dessa möten presenteras arbetet med revideringen och det finns möjligheter att lämna synpunkter på branschreglerna för Säker vatteninstallation.

Samtliga möten hålls online.
Om du önskar delta på något av mötena så kontakta kansliet på branschregler2026@sakervatten.se

VVS-företag: 22 februari kl 10-12

Projektörer: 27 februari kl 10-12

Fabrikanter, grossister etc: 5 mars kl 10-12 (Infästning, Porslin, WC fixturer, Duschväggar, Armatur/blandare, återströmning, anslutna apparater, rörgenomföringar, inbyggnadsarmatur)

Fabrikanter, grossister etc: 7 mars kl 10-12 (Rör, kopplingar, fördelarskåp, frysskadesäker förläggning, rörgenomföringar)

Fabrikanter, grossister etc: 12 mars kl 10-12 (Rörgenomföringar; Stammar, våtrumskassetter, legionella)

Fabrikanter, grossister etc: 20 mars kl 10-12 (Spillvatten, golvbrunnar)

Besiktningspersoner, kontrollansvariga etc: 21 mars kl 10-12

Arkitekter: 26 mars kl 10-12

Byggare m fl: 2 april kl 10-12

 

 

 

 

Sidan ändrad - 2024-02-16