Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Pågående ändringar

Branschregler Säker Vatteninstallation revideras vart femte år, och däremellan finns möjlighet för justeringar av reglerna.
 

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2

De senaste Branschreglerna började gälla den 1 januari 2021 och heter Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Just nu arbetar vi med en mindre justering som kommer lanseras och börja gälla under 2024.

Klicka här för att läsa mer om hur justeringen för Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2 går till.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

Till år 2026 släpps Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 som innebär en större revidering baserat på erfarenheter från Säker Vattens auktoriserade företag. Syftet med de större revideringarna av branschreglerna är att de alltid ska vara enkla att följa och fungera väl tillsammans med byggregler och andra branschregler för till exempel våtrum. Det gör att processen att arbeta fram det nya regelverket är omfattande med många personer och organisationer involverade.

Klicka här för att läsa mer om hur processen för Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 går till.