Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

7.3.1Monteringsanvisning märkt med Säker Vatteninstallations logotyp

Säker Vatten AB bedömer eller godkänner inte produkter.

För en produkt eller ett installationssystem som uppfyller Säker Vatteninstallations krav på monteringsanvisningar kan en leverantör genom avtal få använda Säker Vatteninstallations särskilda logotyp för monteringsanvisningar om:

  • monteringsanvisningen granskats och accepterats enligt en särskild checklista där man bland annat bedömer om monteringsanvisningen är pedagogiskt uppställd och utformad
  • produkten, när den är monterad enligt monteringsanvisningen, uppfyller kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation
  • produkten finns registrerad i RSK-databasen och har en aktuell byggvarudeklaration eller ett motsvarande dokument som kan levereras inom två veckor

→ Förteckning över leverantörer med produkter med accepterade monteringsanvisningar finns på www.säkervatten.se.