Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

7.2.2Väggnära golvbrunnar

Väggnära golvbrunnar ska vara provade och godkända för anslutning mot ett specifikt tätskikt enligt Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Detta ska dokumenteras i monteringsanvisningen tillsammans med en specifikation på vilka  tätskiktssystem som golvbrunnen är provad och godkänd tillsammans med.
→ Se www.säkervatten.se.