Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

7.2.1Mässingskomponenter

Tappvattenberörda delar av mässingskopplingar och ventiler ska vara utförda av avzinkningshärdigt material.