Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

7.2Särskilda branschkrav

För vissa system och produkter gäller särskilda krav enligt branschstandard från Säker Vatteninstallation men också från till exempel Byggkeramikrådet, Golvbranschens Våtrumskontroll eller VVS Fabrikanternas råd.
→ Fullständiga krav och godkända produkter eller system redovisas på www.säkervatten.se.