Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

6.3Temperaturkontroll

Temperaturkontroll ska utföras innan tappvattensystemet tas i drift. Injustering av VVC-systemet ska vara färdig innan temperaturkontrollen utförs. Kontrollerna ska dokumenteras.

Följande temperaturer ska kontrolleras:

  • Lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga.
  • Lägst 55 °C och högst 60 °C på utgående tappvarmvatten till installationen.
  • Lägst 50 °C på VVC-systemets samtliga slingor och returledning.
  • Högst 38 °C på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall.

Kontrollera att varmvattenberedaren i en värmepump där vattnet inte värms till 60 °C hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till minst 60 °C.

Temperaturkontroll