Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

6.2.6Förenklad täthetskontroll med luft för vissa rörsystem

Om det är risk för frysning eller bakterietillväxt innan ett rörsystem ska tas i drift är det opraktiskt att utföra en täthetskontroll med vatten. För rörsystem som är provade med avseende på tryckhållfasthet kan man göra en förenklad täthetskontroll med luft. Det gäller system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plasteller metallrör som ska byggas eller gjutas in. För rörsystem som bearbetas till exempel lödning och svetsning gäller andra krav.
→ Se broschyr ”Förenklad täthetskontroll med luft för vissa rörsystem” på www.säkervatten.se.