Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

5.3.4Fasta anslutningar till installationer

INSTALLATION  EXEMPEL PÅ ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD
Vattenansluten apparat i kök eller pentry* Backventil
Inkommande vattenledning direkt efter vattenmätare Inbyggd eller separat kontrollerbar backventil
Tappvattenvärmare Inbyggd backventil i säkerhetsgrupp
Värme- eller kylsystem utan tillsatser Kontrollerbar backventil
Värme- eller kylsystem med tillsatser Luftgap minst 100 mm
* För disk- och tvättmaskin se 5.3.1.