Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

5.2.1Temperaturkrav

Temperaturen på utgående tappvarmvatten från vattenvärmare ska inte överstiga 60 °C. Där det finns särskild risk för olycksfall, till exempel i förskolor eller vårdboende, ska temperaturen på tappvarmvattnet från en blandare inte vara högre än 38 °C. I duschar för personer som inte kan förväntas klara av att reglera temperaturen själva, eller i fasta duschar som inte kan regleras utan att personen befinner sig i duschplatsen, ska blandaren vara försedd med temperaturbegränsning. Begränsningen ska vara inställd på högst 38 °C och ska inte kunna ändras utan särskilt handgrepp.
→ Se bild 5.2.1 Temperaturbegränsning med särskilt handgrepp.


Temperaturbegränsning med särskilt handgrepp
5.2.1 Temperaturbegränsning med särskilt handgrepp