Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

5.1.2Utformning av tappvatteninstallation

Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till VVC-systemet. Outnyttjade ledningar på kallvatten-, varmvatten- eller VVC ska inte vara längre än 200 mm mätt från den vattenförande ledningen där de är inkopplade. För att undvika bakterietillväxt ska ledning för tappvatten till framtida installationer förses med en avstängningsventil eller proppas i början av ledningen så att ledningen kan stå tom tills den kopplas in. <
→ Se www.stoppalegionella.se.
→ Se bild 5.1.2a Avstängningsventil för framtida installation.


Avstängningsventil för framtida installation
5.1.2a Avstängningsventil för framtida installation

 

Rörledning från en centralblandare, det vill säga en blandare som förser flera duschplatser med tappvatten, ska inte vara längre än 5 meter från blandare till den sista duschplatsen.
→ Se bild 5.1.2b Centralblandare till flera duschplatser.


Centralblandare till flera duschplatser
5.1.2b Centralblandare till flera duschplatser