Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

5.1.1Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar

Temperaturen i tappvarmvatten- och VVC-systemet ska vara mellan 50 °C och 60 °C. Temperaturen på utgående tappvarmvatten från varmvattenberedare eller motsvarande ska vara lägst 55 °C. Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar där
temperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C ska beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till minst 60 °C. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att kallvattnet inte värms upp oavsiktligt. För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ska tappkallvatteninstallationen inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Placeras tappkallvattenledningar till exempel i schakt, fördelarskåp eller i bjälklag med värmerör eller golvvärme, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska installationen utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

Exempel på utformning av tappvattenschakt och beräkning av kallvattentemperatur finns på www.säkervatten.se.
→ Se bild 5.1.1a. Exempel på placering av tappvattenrör i schakt.

Exempel på placering av tappvattenrör i schakt
5.1.1a. Exempel på placering av tappvattenrör i schakt

 

Kallvattenledning och ledningar i varmvattensystemet ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra för att förhindra värmeöverföring mellan rören. Detta gäller även rör med skyddsrör.

Undantag

Vid förläggning av vattenledningar i bjälklag får rör för kallvatten och varmvatten komma i kontakt med varandra vid korsningar och uppgångar till fördelarskåp. Rör som kommer i kontakt med varandra ska vara isolerade vid kontaktytan.
→ Se bild 5.1.1b Förläggning av tappvattenrör i bjälklag.
 Se Byggtekniska förutsättningar.

Förläggning av tappvattenrör i bjälklag
5.1.1b Förläggning av tappvattenrör i bjälklag