Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

5.1Skydd mot legionellatillväxt i tappvatteninstallationer

Branschreglernas syfte är bland annat att minska risken för mikrobiell tillväxt. Legionellabakterier förekommer naturligt i miljön bland annat i våra vattentäkter. Genom dricksvattnet kan legionellabakterier komma in en byggnads tappvatteninstallation. Under ogynnsamma förhållanden, framför allt om vattnet har fel temperatur, kan antalet bakterier växa till kraftigt. Om man andas in legionellabakterier via vattenaerosoler, till exempel i duschen, kan man smittas av bakterien som då kan orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Legionärssjuka är en lunginflammation som kan vara livshotande.
→ För mer information se www.stoppalegionella.se.

Mikroskopbild på Legionella ­pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger.

Mikroskopbild på Legionella ­pneumophila.
Bilden är förstorad 400 gånger.