Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.7.2Skruvinfästning i golv

Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm. Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.
→ Se bild 4.7.2 Skruvinfästning i golv.
 Se Byggtekniska förutsättningar.

Skruvinfästning i golv
4.7.2 Skruvinfästning i golv