Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.6.2Rörgenomföring i vägg med tätskikt

Rör eller skyddsrör ska sticka ut cirka 60 mm från väggskiva eller motsvarande innan tätskikt monteras. Hänsyn ska tas till röranslutning av apparat som kräver längre utstick. I plats för bad eller dusch ska inga rörgenomföringar eller serviceöppningar finnas förutom direkt anslutning av kar- eller duschblandare och duschanordning.

Utförande av rörgenomföring

Vid rörgenomföring i vägg ska avståndet mellan tätskiktet på intilliggande golv eller vägg och rör eller skyddsrör vara minst 60 mm och minst 100 mm från tak.

Avstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara minst 60 mm mellan centrum av rören. För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
→ Se bild 4.6.2a Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm. Se bild 4.6.2b Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm.
 

Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm
4.6.2a Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm 4.6.2b Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm

 

Undantag för rörgenomföringar och inbyggnadsarmatur

I plats för bad eller dusch får rörgenomföringar göras med avsättning med kopplingsbricka för slanganslutning till duschkabin eller till blandare på badkarskant.
→ Se bild 4.6.2c Rörgenomföringar i vägg med tätskikt.
→ För inbyggnadsarmatur se punkt 4.2.2.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Rörgenomföringar i vägg med tätskikt
4.6.2c Rörgenomföringar i vägg med tätskikt.