Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.6Rörgenomföringar i byggnadsdelar med tätskikt

Kraven för rörgenomföringar i en byggnadsdel med tätskikt är utformade med hänsyn till att tätskiktsentreprenören ska kunna göra ett fackmässigt arbete enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Golvbranschens Våtrumskontrolls branschregler Säkra Våtrum eller branschregler Måleribranschens våtrumskontroll. I plats för bad eller dusch gäller särskilda krav. Plats för bad eller dusch är golv under och väggar upp till 2,0 m över färdigt golv bakom badkar eller duschplats.
→ Se bild 4.6a Plats för dusch, se bild 4.6b Plats för bad.

 

Plats för dusch Plats för bad
4.6a Plats för dusch 4.6b Plats för bad


Hål för rörgenomföring i en byggnadsdel ska vara utfört med högst 2 mm mellan byggnadsdel och rör, skyddsrör, rörgenomföringshylsa eller annan genomföringsdetalj för att tätskikt ska kunna monteras.

→ Se bild 4.6c Håltagning för rörgenomföringar i vägg med tätskikt.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Håltagning för rörgenomföring i vägg med tätskikt
4.6c Håltagning för rörgenomföringar i vägg med tätskikt

 

Rör, skyddsrör, rörgenomföringshylsa eller annan genomföringsdetalj ska vara monterad innan tätskiktet monteras och vara fixerade vinkelrätt mot underlaget så att rörelse inte kan uppstå mellan dem och tätskikt. Kopplingar får inte vara monterade när tätskiktet ska monteras. Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6–9 mm utanför färdig vägg.
→ Se bild 4.6d Rör vinkelrätt genom vägg med tätskikt. Exempel på rörgenomföringar se bild 4.6e–j

Rör vinkelrätt genom vägg med tätskikt
4.6d Rör vinkelrätt genom vägg med tätskikt.

 

Tätning mot väggdosa vid keramiskt ytskikt Tätning mot skyddsrör vid keramiskt ytskikt Tätning mot lasthölje vid keramiskt ytskikt
4.6e Tätning mot väggdosa vid keramiskt ytskikt. 4.6f Tätning mot skyddsrör vid keramiskt ytskikt. 4.6g Tätning mot lasthölje vid keramiskt ytskikt.
Tätning mot väggdosa vid plastmatta som tät- och ytskikt Tätning mot skyddsrör vid plastmatta som tät- och ytskikt Tätning mot plasthölje vid plastmatta som tät- och ytskikt
4.6h Tätning mot väggdosa vid plastmatta som tät- och ytskikt. 4.6i Tätning mot skyddsrör vid plastmatta som tät- och ytskikt. 4.6j Tätning mot plasthölje vid plastmatta som tät- och ytskikt.