Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.9Spilledning från säkerhetsventil

Utloppsledning från en säkerhetsventil ska dras till en avloppsenhet.
→ Se bild 4.4.9 Spilledning från säkerhetsventil.