Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.8Spillvattenanslutning från diskmaskin, tvättmaskin eller annan apparat

Avloppsslangen ska vara förlagd och klamrad enligt leverantörens monteringsanvisning.

Avloppslang från diskmaskin, tvättmaskin eller annan vattenansluten apparat i kök ska utföras utan fogar mellan apparat och avsättning på spillvatteninstallationen.