Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.7Väggnära golvbrunn

Väggnära golvbrunn ska vara provad och godkänd tillsammans med det tätskikt som ska användas enligt ”Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskikts system”.
→ Se bild 4.4.7 Väggnära golvbrunn.
→ Se www.säkervatten.se

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Väggnära golvbrunn
4.4.7 Väggnära golvbrunn