Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.5Golvbrunn

Golvbrunn ska finnas i utrymmen

  • med badkar, duschplats eller duschkabin
  • med tvättmaskin (se undantag för installation i kök)
  • med anslutna avloppsenheter som saknar bräddavlopp
  • med varmvattenberedare, värmepump, värmepannaeller liknande
  • med utrustning som ska kunna tappas ur
  • avsedda att rengöras med spolning om utrymmet är uppvärmt.

En förhöjningsring ska vara typgodkänd för användning tillsammans med den aktuella golvbrunnen.

Placering

Golvbrunn ska placeras så att den går att rengöra och så att ett demonterbart vattenlås kan lyftas ur. Golvbrunn i golv med tätskikt ska vara monterad så att minsta avstånd mellan golvbrunnens yttre fläns och väggens tätskikt, spillvattenrör eller rörgenomföringshylsa är 200 mm. På golv med plastmatta ska avstånd mellan golvbrunn och spillvattenrör eller rörgenomföringshylsa vara minst 500 mm. Avstånd mellan golvbrunnens yttre fläns och andra rörgenomföringar än spillvattenrör eller rörgenomföringshylsa ska samordnas med tätskiktsentreprenören.
→ Se bild 4.4.5a Placering av golvbrunn.

Placering av golvbrunn
4.4.5a Placering av golvbrunn

 

Montering

Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fästanordningar som anges i tillverkarens monteringsanvisning eller med fästanordningar som är provade och godkända för detta. Golvbrunn ska vara monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunnens centrum till flänsens ytterkant. Golvbrunn eller eventuell förhöjningsring ska vara försedd med skyddslock under byggtiden.
→ Se bild 4.4.5b Golvbrunn monterad i våg med montageplatta.
→ Se bild 4.4.5c Golvbrunn fixerad med golvbrunnsfixtur.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Golvbrunn monterad i våg med montageplatta Golvbrunn fixerad med golvbrunnsfixtur
4.4.5b Golvbrunn monterad i våg med montageplatta 4.4.5c Golvbrunn fixerad med golvbrunnsfixtur