Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.2Riktningsändring på spillvattenledning

a. Stående samlingsledning (S) ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör med vinkeln α≤ 45°.
Se bild 4.4.2.a.
b.  Stående samlingsledning (S) som övergår i liggande samlingsledning (L) ska utföras med två böjar med vardera vinkeln högst ≤ 45° eller med en så kallad långböj med max 90°.
Se bild 4.4.2.b.
c. Liggande samlingsledning (L) som övergår till stående samlingsledning (S) ska utföras med två böjar med vardera vinkeln högst ≤ 45° eller med en så kallad långböj med max 90°.
Se bild 4.4.2.c.
d. Stående anslutningsledning (S) som övergår till liggande anslutningsledning (L) kan utföras med vinkel ≤ 90°.
Se bild 4.4.2.d.
e. Liggande ledning (L) ska anslutas till stående ledning (S) med grenrör med vinkel ≤ 90°.
Se bild 4.4.2.e.
f. Liggande ledningar (L) som ska anslutas från motsatt håll till samma stående ledning (S) med dubbelgrenrör ska anslutas med vinkel ≤ 70°.
Se bild 4.4.2.f.
g. Liggande ledning (L) ska anslutas till liggande ledning med grenrör med vinkel ≤ 45°.
Se bild 4.4.2.g.
h. Riktningsförändring på liggande ledning (L) ska utföras med en eller flera böjar med största vinkel ≤ 45°.
Se bild. 4.4.2.h.
i. Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör ≤ 45°.
Se bild 4.4.2.i.

 

4.4.2.a 4.4.2.b 4.4.2.c
4.4.2.d 4.4.2.e 4.4.2.f
4.4.2.g 4.4.2.h 4.4.2.i