Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.2.2Inbyggnadslåda för tappvattenarmatur

Armatur som byggs in i vägg, till exempel blandare eller duschanordning, ska ha alla anslutningar placerade i ett vattentätt
utrymme, till exempel i en så kallad inbyggnadslåda, med läckageindikering från botten.

Om inbyggnadslådan ska monteras i en vägg med tätskikt ska den vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt enligt gällande branschstandard, se 7.2.3, samt vara utformad så att utbyte av armatur och armaturens fogar är möjligt utan att förstöra väggens tätskikt. Detta ska framgå av monteringsanvisningen från leverantören av inbyggnadslådan.
→ Se bild 4.2.2 Inbyggnadslåda.
 

Inbyggnadslåda
4.2.2 Inbyggnadslåda

 

Läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv där man enkelt kan
upptäcka ett läckage. Ledningen ska inte mynna i plats för bad eller dusch. Invändig diameter för ledningen för indikering av
läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

Ledning för indikering av läckage ska vara rengjord så att utläckande vatten inte hindras från att rinna ut.

En inbyggnadslåda ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolien eller ångbromsen.

 Se Byggtekniska förutsättningar.