Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.1.4Frysskadesäker förläggning av tappvatteninstallationer

Ledningar ska inte monteras i ouppvärmda utrymmen eller andra utrymmen där det finns risk för frysning till exempel i krypgrund eller vind eller i byggnadens isolering i golv, i ytterväggar eller i vindsbjälklag.

Ledningar kan förläggas i särskilt frostfritt installationsutrymme på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms eller i frostfritt utrymme i isolering under platta på mark.
→ Exempel på rörförläggning på ”varma sidan”, se bild 4.1.4a, b.
→ Exempel på rörförläggning av kall- och varmvatten i isolering vid platta på mark, se bild 4.1.4c.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i yttervägg Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” i vindsbjälklag Exempel på ­rörförläggning av kall- och varmvatten i isolering vid platta på mark
4.1.4a Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i yttervägg 4.1.4b Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” i vindsbjälklag 4.1.4c Exempel på ­rörförläggning av kall- och varmvatten i isolering vid platta på mark

En prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms.

Tappvattenservis i krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska vara skyddad mot frysning.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Frysskadesäker vattenutkastare

Vattenutkastare ska vara försedd med dränering som tömmer vattenutkastaren på vatten även om en slang är ansluten när vattenutkastaren stängs av.
→ Se bild 4.1.4d Slangansluten vattenutkastare med dränering.


Slangansluten vattenutkastare med dränering
4.1.4d Slangansluten vattenutkastare med dränering