Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

2.2Auktoriserat konsultföretag

Ett auktoriserat konsultföretag ska

  • projektera VS-installationer enligt Branschregler Säker Vatteninstallation med personal som har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VS-projektörer
  • dokumentera i projektets tekniska beskrivning eller motsvarande att det är projekterat enligt Branschregler Säker Vatteninstallation
  • ha anställda VS-projektörer som är certifierade enligt Branschregler Säker Vatteninstallation
  • ha konsultförsäkring enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK
  • ha en skriftlig avsiktsförklaring att projektera enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Det är endast auktoriserade konsultföretag som får marknadsföra sig som auktoriserat konsultföretag, använda Säker Vatten ABs varumärke och erbjuda projektering enligt branschreglerna.

→ Alla auktoriserade konsultföretag är sökbara på www.säkervatten.se.

Certifierad VS-projektör

Alla VS-projektörer som projekterar installationer enligt Branschregler Säker Vatteninstallation och är anställda på ett auktoriserat konsultföretag ska ha giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VS-projektörer. För inhyrda projektörer gäller samma utbildningskrav.

En certifierad VS-projektör får endast använda eller hänvisa till certifieringen i uppdrag som är godkända av det auktoriserade konsultföretaget. Certifieringen är kopplad till det auktoriserade konsultföretaget och gäller i fem år från godkänd utbildning.


Diplom för certifierad VS-projektör samt Auktoriserat konsultföretag
Diplom auktoriserat konsultföretag och certifierad VS-projektör.