Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

2.1.1Säker Vattens branschlegitimation för VVS-montörer, arbetsledare och lärlingar

Alla VVS-montörer, arbetsledare och lärlingar som arbetar med VVS-installationer och är anställda på ett auktoriserat VVS-företag ska ha branschlegitimation. För branschlegitimation krävs dokumenterad yrkesutbildning eller motsvarande,  anställning på ett auktoriserat VVS-företag och giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Legitimationen är Kopplad till det auktoriserade VVS- företaget och ska kunna uppvisas digitalt eller på ett ID06-kort. Branschlegitimationen gäller i fem år från godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag.

En person med branschlegitimation får endast använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som är godkända av det auktoriserade VVS-företaget.

Krav på kompetens för inhyrd personal

För inhyrda VVS-montörer och arbetsledande Personal ska det VVS-företag som hyr in personal se till att dessa har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag och dokumenterad VVS-yrkesutbildning eller motsvarande enligt Säker Vattens krav.


Montör visar upp ID06-kort

Branschlegitimation ska kunna visas upp digitalt eller på ett ID06-kort.