Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

2.Auktorisation

Säker Vatten auktoriserar VVS-företag och konsultföretag samt utfärdar Säker Vattens branschlegitimation och certifierar VS-projektörer.

Säker Vatten ansvarar för utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation samt utbildar och godkänner lärare för dessa utbildningar.