Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

1.4Läsanvisning

Branschreglerna är indelade i kapitel. I inledningen av ett kapitel kan det finnas en text som förtydligar syftet med reglerna i kapitlet. Avsikten med de förtydligande texterna är att underlätta förståelsen och tillämpningen av reglerna i det praktiska arbetet.

Under vissa avsnitt redovisas undantag för särskilda tekniska lösningar.

Branschreglerna innehåller också illustrationer. llustrationerna ska underlätta tillämpningen av reglerna i det praktiska arbetet. Om innehållet i en illustration ser ut att skilja sig från hur den skrivna regeln ska förstås och tillämpas är det den skrivna regeln som gäller.

I kapitel 8 finns begreppsförklaringar och förkortningar.
→ Utförligare information finns på www.säkervatten.se