Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

1.3Övergångsregler

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter 1 juli 2024 ska utföras enligt Branschregler Säker  Vatteninstallation 2021:2.

Undantag

Installationsarbete som startar efter 1 juli 2024 får utföras enligt branschregler 2021:1

  • om bygglov beviljats innan den 1 juli 2024, även om projektering och installationsarbete startas efter 1 juli 2024.
  • om projekterings- eller bygghandlingar enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 är påbörjade innan 1 juli 2024.

På intyget om Säker Vatteninstallation ska det framgå vilken version av Branschregler Säker Vatteninstallation som tillämpats.

 

På intyg om Säker Vatteninstallationframgår det enligt vilken version av branschreglernavarbetet är utfört.