Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

1.1 Reglernas omfattning

Branschregler Säker Vatteninstallation gäller för nya  byggnader, ombyggnader, ändring och utbyte av produkter. De omfattar krav på en byggnads tappvatten- och spillvatteninstallationer samt dessutom vissa tekniska lösningar med vattenskaderisk i värmeinstallationer. Branschreglernas krav är avgränsade till installationer i och under en byggnad. Installationer i utrymmen med speciella krav, till exempel storkök eller laboratorier behandlas inte i branschreglerna.