Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

1.Det här är Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som ska säkerställa att de färdiga installationerna uppfyller kraven i Boverkets byggregler och Konsumenttjänstlagens krav på fackmässighet.

Ett grundläggande samhällskrav är att en byggnad och dess installationer är utformad med hänsyn till säkerhet och hälsa samt med en bra och ändamålsenlig funktion för alla boende och brukare. Branschreglerna syftar till att förebygga  hälsorisker från mikrobiell tillväxt och hög temperatur samt att förebygga vattenskador från droppläckage. Installationer utförda enligt dessa branschregler uppfyller också de flesta försäkringsbolags villkor för ersättning av vattenskador.

Genom att välja tekniskt beprövade lösningar och produkter som uppfyller samhällets krav, kan man påverka installationernas livslängd vilket är en viktig hållbarhetsfråga.

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på det tekniska utförandet av installationerna, de produkter som ska användas och på kunskaperna hos de personer och företag som utför arbetet.

Branschreglerna har som mål att underlätta samordning mellan olika aktörer i byggprocessen och ska ligga till grund för  både projekterings- och installationsarbetet. De VVS-företag som gör en Säker Vatteninstallation ska vara auktoriserade. Personal som utför arbetet ska ha yrkesutbildning och godkänd utbildning i Branschregler Säker Vatteninstallation samt branschlegitimation. Det är endast auktoriserade VVS-företag som kan utfärda intyg om Säker Vatteninstallation.

Branschregler Säker Vatteninstallation är framtagna av VVS-företag, VVS-konsulter, branschorganisationer, experter från högskolor, myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och leverantörer av VVS-produkter. De bygger på de senaste rönen från till exempel Boverkets utredning Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn, Vattenskadeundersökningen 2019 samt branschens erfarenheter av vad som kan orsaka bygg- och vattenskador, brännskador, förgiftning och mikrobiell tillväxt, framför allt legionella.

 

Branschreglerna syftar till att bland annat förebygga vattenskador från droppläckage.

Branschreglerna syftar till att bland annat förebygga vattenskador från droppläckage.