Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

7.3Monteringsanvisningar

Montering av VVS-produkter och VVS-system ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisningar.

System och produkter ska ha aktuella och daterade monteringsanvisningar på svenska som visar hur kravet på fackmässig montering ska uppnås. Monteringsanvisningarna ska antingen vara tryckta eller digitala.


Montör som håller i monteringsanvisningar   Märke för accepterad monteringsanvisning