Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

7.2.4Prefabricerade volymhus eller prefabricerade installationsmoduler

Prefabricerade volymhus eller prefabricerade installationsmoduler, till exempel våtrum, WC-rum eller kök, som uppfyller särskilda krav enligt branschstandard kan ingå i en installation enligt Branschregler Säker Vatteninstallation som en VVS-produkt.
→ Se www.säkervatten.se.
• Se Byggtekniska förutsättningar.


Prefabricerad våtrumsmodul
Prefabricerad våtrumsmodul