Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

7.2.1Mässingskomponenter

Tappvattenberörda delar av mässingskopplingar och ventiler ska vara utförda av avzinkningshärdigt material.