Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.4Kontroll av monteringsverktyg och mätinstrument

Monteringsverktyg, mätinstrument för tryck- och täthetskontroll samt mätinstrument för temperaturkontroll ska ha gällande intyg på utförd kontroll och kalibrering om leverantören anger att utrustningen ska kontrolleras och kalibreras.