Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.2.5Täthetskontroll av spillvattenledningar

Täthetskontroll av spillvattenledningar ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisningar eller enligt utförande som är föreskrivet i den tekniska beskrivningen för installationen.