Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.2.4Täthetskontroll av befintliga tappvatten och värmeinstallationer

Ändringar i befintliga tappvatteninstallationer ska täthetskontrolleras med tappvatteninstallationens befintliga vattentryck.

Ändringar i befintliga värmeinstallationer ska täthetskontrolleras med värmeinstallationens befintliga drifttryck.