Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.2.3Täthetskontroll av presskopplingar

Särskild täthetskontroll ska utföras på ledningar med presskopplingar för att kontrollera att presskopplingarna är pressade innan tryckkontroll utförs.

Rörledningen ska trycksättas till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.Samtliga fogar ska kontrolleras.