Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.Kontroller

Innan en installation tas i drift ska entreprenören säkerställa att kraven i branschreglerna är uppfyllda.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras innan installationerna tas i drift.