Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.Kontroller

Innan en installation tas i drift ska entreprenören säkerställa att kraven i branschreglerna är uppfyllda.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras innan installationerna tas i drift.