Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.3.3Tappställen med slangförskruvning

Tabellen gäller för tappställen i trädgård och för utrymmen där hälsovådliga ämnen inte hanteras. Exempel på hälsovådliga ämnen är frysskyddsmedel, gödningsmedel, bekämpningsmedel, oljor och drivmedel.

INSTALLATION  EXEMPEL PÅ ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD
Tappventil eller vattenutkastare med endast KV eller VV Backventil och vakuumventil
Spolblandare eller vattenutkastare med både KV och VV Backventiler och vakuumventiler