Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.3.1Tappställen utan slangförskruvning och slangar

INSTALLATION  EXEMPEL PÅ ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD
Vattenklosett  Inbyggt luftgap
Tvättställsblandare  Luftgap
Badkarsblandare utan handdusch Luftgap
Blandare med fast dusch Luftgap
Köksblandare  Luftgap
Blandare för utslagsback Luftgap
Hushållstvättmaskin  Inbyggt luftgap
Hushållsdiskmaskin  Inbyggt luftgap
Luftgap ska vara minst 20 mm.