Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.2Skydd mot brännskador

Vid hög varmvattentemperatur från ett tappställe eller dusch är den tid det tar för att få en brännskada mycket kort. Vid varmvattentemperaturer över 60 °C tar det bara några sekunder.