Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.1.3Idrifttagning efter tryck- och täthetskontroll

Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska tappvattensystemet tas i drift senast inom sju dagar eller tömmas på vatten för att minska risken för bakterietillväxt.