Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.1.3Idrifttagning efter tryck- och täthetskontroll

Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska tappvattensystemet tas i drift senast inom sju dagar eller tömmas på vatten för att minska risken för bakterietillväxt.