Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

5.Utförande till skydd mot personskador

Branschregler Säker vatteninstallation ska skydda mot personskador som uppkommer av mikrobiell tillväxt, förorenat vatten på grund av återströmning samt brännskador.