Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.7.4Infästning av produkter med lim

Infästning med lim ska utföras med material och metoder enligt monteringsanvisning från leverantören av produkten.
→ Se bild 4.7.4 Infästning med lim.
 Se Byggtekniska förutsättningar.


Infästning med lim
4.7.4 Infästning med lim