Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.7.3Tätning av skruvinfästningar

Infästningar ska tätas mot väggens, respektive golvets tätskikt. Tätningsmassa ska fästa mot underlaget, vara vattenbeständig, mögelresistent och åldringsbeständig.
 Se Byggtekniska förutsättningar.