Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.7.1Skruvinfästningar i vägg

Infästning av produkter kan kräva förstärkning av vägg. Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel en skivkonstruktion.
→ Se exempel på konstruktion på www.säkervatten.se.
→ Se bild 4.7.1a–b Skruvinfästning i trä eller betong.

Skruvinfästning i trävägg Skruvinfästning i betongvägg
4.7.1a Skruvinfästning i trä eller betong 4.7.1b Skruvinfästning i trä eller betong

Skruvinfästning av fixtur för WC-stol med inbyggd spolcistern placerad i utrymme med tätskikt på golv ska endast göras i vägg.
→ Se bild 4.7.1c Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol.
 Se Byggtekniska förutsättningar.

Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol
4.7.1c Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol