Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.5.1Frysskadesäker förläggning av värmeinstallationer

Ledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind eller i byggnadens isolering i golv, i ytterväggar eller i vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt frostfritt installationsutrymme på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms eller i frostfritt utrymme i isolering under grundplatta på mark. Fördelarskåp eller prefabricerad konstruktion ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms.
→ Exempel på rörförläggning på ”varma sidan”, se bild 4.5.1.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Exempel på rörläggning på "varma sidan"
4.5.1 Exempel på rörförläggning på ”varma sidan”